முகப்பு

தலைமை பொது மேலாளர் (சிவில்)

ஐர்கான் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்,
பதிவு அலுவலகம்: சி -4, மாவட்ட மையம், சாகேத்,
புது தில்லி - 110 017
(இந்தியா)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் தலைமை பொது மேலாளர் (சிவில்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐர்கான் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்,
பதிவு அலுவலகம்: சி -4, மாவட்ட மையம், சாகேத்,
புது தில்லி - 110 017
(இந்தியா)

சம்பளம்
120000/month
வேலை இடம்
ஐர்கான் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: சி -4, மாவட்ட மையம், சாகேத், புது தில்லி - 110 017 (இந்தியா)
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
ஐர்கான் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: சி -4, மாவட்ட மையம், சாகேத், புது தில்லி - 110 017 (இந்தியா)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: