திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் பணியிடங்கள்!!!

முகப்பு

திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் பணியிடங்கள்!!!

ICMR நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் National Institute for Research in Reproductive Health நிறுவனத்தில் திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் பணியிடங்கள்...

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் பணியிடங்கள்!!!
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ICMR நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் National Institute for Research in Reproductive Health நிறுவனத்தில் திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் பணியிடங்கள்...

சம்பளம்
32000/month
காலியிடம்
1
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்:

வீடியோ