முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஒர் சிந்தனை: உறுதியுடன் இரு,

முகப்பு

தினம் ஒர் சிந்தனை: உறுதியுடன் இரு,

Vivekanathar Quote-33

உறுதியுடன் இரு, அதற்கு மேலாகத் தூய்மையாகவும், முழு அளவில் சிரத்தை உள்ளவனாகவும் இரு. - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: