முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: வழியில் கண்டெடுத்த ஐந்து டாலரை

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: வழியில் கண்டெடுத்த ஐந்து டாலரை

Quote-57

வழியில் கண்டெடுத்த ஐந்து டாலரை விட உழைப்பினால் பெற்ற ஒரு டாலரின் மதிப்பு அதிகம். - ஆபிரகாம் லிங்கன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: