முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: மனமே எல்லாம் நீ எதை எண்ணுகிறாயோ

Quote-4

தினம் ஓர் சிந்தனை: மனமே எல்லாம் நீ எதை எண்ணுகிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய்.  - புத்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: