முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: கட்டளையிட விரும்புபவன் முதலில்

Quote-27

கட்டளையிட விரும்புபவன்  முதலில்  பணிவதற்குக்  கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். - அரிஸ்டாட்டில்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: