முகப்பு

இளநிலை திட்ட பொறியாளர், திட்ட உதவியாளர், விருந்தினர் ஆசிரியர் / லேப் பொறியாளர், இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர், விடுதி ஹாஸ்டல், அலுவலக உதவியாளர்

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,

வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி (IIITDM),

காஞ்சிபுரம், மேலக்கோட்டையூர்,

சென்னை - 600 127

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இளநிலை திட்ட பொறியாளர், திட்ட உதவியாளர், விருந்தினர் ஆசிரியர் / லேப் பொறியாளர், இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர், விடுதி ஹாஸ்டல், அலுவலக உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,

வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி (IIITDM),

காஞ்சிபுரம், மேலக்கோட்டையூர்,

சென்னை - 600 127

வேலை இடம்
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி (IIITDM), காஞ்சிபுரம், மேலக்கோட்டையூர், சென்னை - 600 127
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி (IIITDM), காஞ்சிபுரம், மேலக்கோட்டையூர், சென்னை - 600 127
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: