முகப்பு

நூலகர், மூத்த மருத்துவ அதிகாரி, மருத்துவ அலுவலர் (ஆசிரியர் அல்லாத)

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சில்சார்,

சில்சார் -  788 010

அஸ்ஸாம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நூலகர், மூத்த மருத்துவ அதிகாரி, மருத்துவ அலுவலர் (ஆசிரியர் அல்லாத)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சில்சார்,

சில்சார் -  788 010

அஸ்ஸாம்

வேலை இடம்
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சில்சார், சில்சார் - 788 010 அஸ்ஸாம்
நகரம்
சில்சார்
மாநிலம்
அஸ்ஸாம்
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சில்சார், சில்சார் - 788 010 அஸ்ஸாம்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: