முகப்பு

உதவி பேராசிரியர், விரிவுரையாளர் (ஆலோசகர்)

பல குறைபாடுகள் உள்ளவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவனம் (திவ்யாங்ஜன்) (NIEPMD)
இந்திய அரசு,
முத்துக்காடு, கிழக்கு கடற்கரை சாலை,
கோவலம் (பி.ஓ),
சென்னை - 603 112

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர், விரிவுரையாளர் (ஆலோசகர்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பல குறைபாடுகள் உள்ளவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவனம் (திவ்யாங்ஜன்) (NIEPMD)
இந்திய அரசு,
முத்துக்காடு, கிழக்கு கடற்கரை சாலை,
கோவலம் (பி.ஓ),
சென்னை - 603 112

சம்பளம்
44000/month
காலியிடம்
1
வேலை இடம்
பல குறைபாடுகள் உள்ளவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவனம் (திவ்யாங்ஜன்) (NIEPMD) இந்திய அரசு, முத்துக்காடு, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, கோவலம் (பி.ஓ), சென்னை - 603 112
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
பல குறைபாடுகள் உள்ளவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவனம் (திவ்யாங்ஜன்) (NIEPMD) இந்திய அரசு, முத்துக்காடு, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, கோவலம் (பி.ஓ), சென்னை - 603 112
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: