முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை : உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள்

Quote-16

உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள் ஓட முடியாவிட்டால் நடந்து செல்லுங்கள்
நடக்கவும் முடியாவிட்டால் தவழுங்கள் இலக்குகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதே முக்கியமானது.
ஹிட்லர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: