முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: வழிபாடு செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகில் நீங்கள்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: வழிபாடு செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகில் நீங்கள்

Quote-2

வழிபாடு செய்யுங்கள்  கடவுளுக்கு அருகில் நீங்கள்  செல்லலாம்.  ஆனால் சேவை செய்யுங்கள்.  கடவுள் உங்கள் அருகில் வருவார் - அன்னை தெரசா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: