முகப்பு

விஞ்ஞானி கிரேடு - I, ஜூனியர் விஞ்ஞானி, நிர்வாக உதவியாளர்

உயிரியல் தேசிய நிறுவனம்,

இந்திய அரசு,

ஏ-32, துறை - 62, நிறுவன பகுதி Ph-II,

நொய்டா - 201 309,

உத்திர பிரதேசம்.

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி கிரேடு - I, ஜூனியர் விஞ்ஞானி, நிர்வாக உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உயிரியல் தேசிய நிறுவனம்,

இந்திய அரசு,

ஏ-32, துறை - 62, நிறுவன பகுதி Ph-II,

நொய்டா - 201 309,

உத்திர பிரதேசம்.

தகுதி
5 வருட நிர்வாக அனுபவம்
வேலை இடம்
உயிரியல் தேசிய நிறுவனம், இந்திய அரசு, ஏ-32, துறை - 62, நிறுவன பகுதி Ph-II, நொய்டா - 201 309, உத்திர பிரதேசம்.
நகரம்
நொய்டா
மாநிலம்
உத்திர பிரதேசம்.
தொடர்பு கொள்ள
உயிரியல் தேசிய நிறுவனம், இந்திய அரசு, ஏ-32, துறை - 62, நிறுவன பகுதி Ph-II, நொய்டா - 201 309, உத்திர பிரதேசம்.
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: