முகப்பு

ஆராய்ச்சி இணை - I

 அண்டார்டிக் & பெருங்கடல் ஆய்வு  ஈஎஸ்ஓ-தேசிய மையம் ,
பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO),
ஹெட்லேண்ட் சதா, மாரம்காகோ, வாஸ்கோ-டா-காமா,
கோவா - 403 804

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆராய்ச்சி இணை - I
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

 அண்டார்டிக் & பெருங்கடல் ஆய்வு  ஈஎஸ்ஓ-தேசிய மையம் ,
பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO),
ஹெட்லேண்ட் சதா, மாரம்காகோ, வாஸ்கோ-டா-காமா,
கோவா - 403 804

சம்பளம்
36000/month
தகுதி
35 வயதுத்குள்
காலியிடம்
2
வேலை இடம்
அண்டார்டிக் & பெருங்கடல் ஆய்வு ஈஎஸ்ஓ-தேசிய மையம் , பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO), ஹெட்லேண்ட் சதா, மாரம்காகோ, வாஸ்கோ-டா-காமா, கோவா - 403 804
நகரம்
கோவா
தொடர்பு கொள்ள
அண்டார்டிக் & பெருங்கடல் ஆய்வு ஈஎஸ்ஓ-தேசிய மையம் , பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO), ஹெட்லேண்ட் சதா, மாரம்காகோ, வாஸ்கோ-டா-காமா, கோவா - 403 804
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: