முகப்பு

துணை இயக்குனர், வாழ்வாதார துறை, கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்புணர்வு ஒருங்கிணைப்பாளர்

மகாராஷ்டிரா அரசு,
வருவாய் மற்றும் வனத்துறை,
நிர்வாக இயக்குனர் அலுவலகம்,
மகாராஷ்டிரா சதுப்புநில & மரைன் உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை பாதுகாப்புச் அறக்கட்டளை

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை இயக்குனர், வாழ்வாதார துறை, கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்புணர்வு ஒருங்கிணைப்பாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மகாராஷ்டிரா அரசு,
வருவாய் மற்றும் வனத்துறை,
நிர்வாக இயக்குனர் அலுவலகம்,
மகாராஷ்டிரா சதுப்புநில & மரைன் உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை பாதுகாப்புச் அறக்கட்டளை

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
மகாராஷ்டிரா அரசு, வருவாய் மற்றும் வனத்துறை, நிர்வாக இயக்குனர் அலுவலகம், மகாராஷ்டிரா சதுப்புநில & மரைன் உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை பாதுகாப்புச் அறக்கட்டளை
தொடர்பு கொள்ள
மகாராஷ்டிரா அரசு, வருவாய் மற்றும் வனத்துறை, நிர்வாக இயக்குனர் மகாராஷ்டிரா சதுப்புநில & மரைன் உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை பாதுகாப்புச் அறக்கட்டளை மாங்குரோ செல், 2 வது மாடி, விங், எஸ்ஆர்ஏ கட்டிடம், அனந்தன்கேகர் மோர், பாந்த்ரா (கிழக்கு), மும்பை - 51.
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: