முகப்பு

சுற்றுலா அதிகாரி (2014-15 - சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு) , சிவில் நீதிபதி - தமிழ்நாடு மாநில நீதித்துறை சேவை (2014-15 - 2016-17 )

தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்விஸ் கமிஷன்,
சென்னை

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் சுற்றுலா அதிகாரி (2014-15 - சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு) , சிவில் நீதிபதி - தமிழ்நாடு மாநில நீதித்துறை சேவை (2014-15 - 2016-17 )
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்விஸ் கமிஷன்,
சென்னை

வேலை இடம்
தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்விஸ் கமிஷன், சென்னை
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்விஸ் கமிஷன், சென்னை
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: