முகப்பு

மூத்த ஆலோசகர் (திட்ட தேர்வு - போக்குவரத்து)

கேரளாவின் உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதி வாரியம்,
கேரளா அரசு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த ஆலோசகர் (திட்ட தேர்வு - போக்குவரத்து)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கேரளாவின் உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதி வாரியம்,
கேரளா அரசு

வேலை இடம்
கேரளாவின் உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதி வாரியம், கேரளா அரசு
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
கேரளாவின் உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதி வாரியம், கேரளா அரசு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: