முகப்பு

பேராசிரியர். இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர் - பதிவாளர், துணை பதிவாளர், உதவி பதிவாளர், நிர்வாக பொறியாளர், மருத்துவ அலுவலர் (பெண்)

ஃபவுண்ட்ரி & ஃபோர்ஜ் டெக்னாலஜி தேசிய நிறுவனம்,
ஹாடியா, ராஞ்சி - 834 003

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பேராசிரியர். இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர் - பதிவாளர், துணை பதிவாளர், உதவி பதிவாளர், நிர்வாக பொறியாளர், மருத்துவ அலுவலர் (பெண்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஃபவுண்ட்ரி & ஃபோர்ஜ் டெக்னாலஜி தேசிய நிறுவனம்,
ஹாடியா, ராஞ்சி - 834 003

வேலை இடம்
ஃபவுண்ட்ரி & ஃபோர்ஜ் டெக்னாலஜி தேசிய நிறுவனம், ஹாடியா, ராஞ்சி - 834 003
நகரம்
ராஞ்சி
தொடர்பு கொள்ள
ஃபவுண்ட்ரி & ஃபோர்ஜ் டெக்னாலஜி தேசிய நிறுவனம், ஹாடியா, ராஞ்சி - 834 003
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: