முகப்பு

ஆசிரியர் - கடல் அறிவியல், நிதி மற்றும் கணக்கியல் (ஒப்பந்தம்)

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்,
செரா, தேசிய நெடுஞ்சாலை 47A,,
மட்சியபுரி (P.O), கொச்சி - 682 029

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆசிரியர் - கடல் அறிவியல், நிதி மற்றும் கணக்கியல் (ஒப்பந்தம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்,
செரா, தேசிய நெடுஞ்சாலை 47A,,
மட்சியபுரி (P.O), கொச்சி - 682 029

வேலை இடம்
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம், செரா, தேசிய நெடுஞ்சாலை 47A,, மட்சியபுரி (P.O), கொச்சி - 682 029
நகரம்
கொச்சி
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம், செரா, தேசிய நெடுஞ்சாலை 47A,, மட்சியபுரி (P.O), கொச்சி - 682 029
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: