முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் கிரேடு II, கிரேடு I, இணை பேராசிரியர், பேராசிரியர்

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருவனந்தபுரம்
மருதமலா PO, வித்துரா,
திருவனந்தபுரம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் கிரேடு II, கிரேடு I, இணை பேராசிரியர், பேராசிரியர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருவனந்தபுரம்
மருதமலா PO, வித்துரா,
திருவனந்தபுரம்

வேலை இடம்
இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருவனந்தபுரம் மருதமலா PO, வித்துரா, திருவனந்தபுரம்
நகரம்
திருவனந்தபுரம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருவனந்தபுரம் மருதமலா PO, வித்துரா, திருவனந்தபுரம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: