முகப்பு

துணை பொது மேலாளர், மேலாளர் (வடிவமைப்பு), துணை பொது மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கட்டுமானம்), (போக்குவரத்து திட்டமிடல் / பொறியியல்), பொது மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம், நிதி, சிவில் பொறியியல் / துறைமுகங்கள், கூடுதல் பொது மேலாளர் (HR / பணியாளர்)

ரைட்ஸ் லிமிடெட்,
(இந்திய எண்டர்பிரைசஸ் அரசு)
ரைட்ஸ் பவன், பிளாட் நம்பர்.1, செக்டர்-29,
குர்கான் - 122 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை பொது மேலாளர், மேலாளர் (வடிவமைப்பு), துணை பொது மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கட்டுமானம்), (போக்குவரத்து திட்டமிடல் / பொறியியல்), பொது மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம், நிதி, சிவில் பொறியியல் / துறைமுகங்கள், கூடுதல் பொது மேலாளர் (HR / பணியாளர்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ரைட்ஸ் லிமிடெட்,
(இந்திய எண்டர்பிரைசஸ் அரசு)
ரைட்ஸ் பவன், பிளாட் நம்பர்.1, செக்டர்-29,
குர்கான் - 122 001

வேலை இடம்
ரைட்ஸ் லிமிடெட், (இந்திய எண்டர்பிரைசஸ் அரசு) ரைட்ஸ் பவன், பிளாட் நம்பர்.1, செக்டர்-29, குர்கான் - 122 001
தொடர்பு கொள்ள
ரைட்ஸ் லிமிடெட், (இந்திய எண்டர்பிரைசஸ் அரசு) ரைட்ஸ் பவன், பிளாட் நம்பர்.1, செக்டர்-29, குர்கான் - 122 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: