முகப்பு

மூத்த மேலாளர், மேலாளர், துணை மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கணக்குகள் & நிதி),

பால்மர் லாவ்ரி கோ லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ்.ரோடு,
கொல்கத்தா - 700 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த மேலாளர், மேலாளர், துணை மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கணக்குகள் & நிதி),
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பால்மர் லாவ்ரி கோ லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ்.ரோடு,
கொல்கத்தா - 700 001

வேலை இடம்
பால்மர் லாவ்ரி கோ லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு), பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ்.ரோடு, கொல்கத்தா - 700 001
தொடர்பு கொள்ள
பால்மர் லாவ்ரி கோ லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு), பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ்.ரோடு, கொல்கத்தா - 700 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: