முகப்பு

ஆராய்ச்சி அசோசியேட், ஆராய்ச்சி உதவியாளர்

ஆந்திரப் பிரதேசம் தலை நகரப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம்,
லெனின் மையம், கவர்னர் பீட்டா,
விஜயவாடா - 520 002
ஆந்திர பிரதேசம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆராய்ச்சி அசோசியேட், ஆராய்ச்சி உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஆந்திரப் பிரதேசம் தலை நகரப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம்,
லெனின் மையம், கவர்னர் பீட்டா,
விஜயவாடா - 520 002
ஆந்திர பிரதேசம்

வேலை இடம்
ஆந்திரப் பிரதேசம் தலை நகரப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம், லெனின் மையம், கவர்னர் பீட்டா, விஜயவாடா - 520 002 ஆந்திர பிரதேசம்
நகரம்
விஜயவாடா
மாநிலம்
ஆந்திர பிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
ஆந்திரப் பிரதேசம் தலை நகரப் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம், லெனின் மையம், கவர்னர் பீட்டா, விஜயவாடா - 520 002 ஆந்திர பிரதேசம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: