முகப்பு

விஞ்ஞானி - இ

நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் விலங்குகள் பயோடெக்னாலஜி ,
பயோ-டெக்னாலஜி துறை தன்னாட்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சுகம்,
இந்தியா அரசு
பத்திரிகையாளர் காலனி எதிர், கௌலிடோடி அருகில்,
விரிவாக்கப்பட்ட Q சிட்டி சாலை,
கச்சிபவ்லி,
ஹைதராபாத்,
தெலுங்கானா,
இந்தியா - 500 032

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி - இ
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் விலங்குகள் பயோடெக்னாலஜி ,
பயோ-டெக்னாலஜி துறை தன்னாட்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சுகம்,
இந்தியா அரசு
பத்திரிகையாளர் காலனி எதிர், கௌலிடோடி அருகில்,
விரிவாக்கப்பட்ட Q சிட்டி சாலை,
கச்சிபவ்லி,
ஹைதராபாத்,
தெலுங்கானா,
இந்தியா - 500 032

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் விலங்குகள் பயோடெக்னாலஜி , பயோ-டெக்னாலஜி துறை தன்னாட்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சுகம், இந்தியா அரசு பத்திரிகையாளர் காலனி எதிர், கௌலிடோடி அருகில், விரிவாக்கப்பட்ட Q சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி, ஹைதராபாத், தெலுங்கானா, இந்தியா - 500 032
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் விலங்குகள் பயோடெக்னாலஜி , பயோ-டெக்னாலஜி துறை தன்னாட்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சுகம், இந்தியா அரசு பத்திரிகையாளர் காலனி எதிர், கௌலிடோடி அருகில், விரிவாக்கப்பட்ட Q சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி, ஹைதராபாத், தெலுங்கானா, இந்தியா - 500 032
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: