முகப்பு

அறிவியல் அதிகாரி 'சி' (மருத்துவ பொது கடமை), நிலைய அலுவலர் 'ஏ', துணை அதிகாரி 'பி', டிரைவர்-கம்-பம்ப் ஆபரேட்டர்-கம்-ஃபயர்மேன் (ஏ)

இந்திய அரசு
அணுசக்தி துறை
நியூக்ளியர் எரிபொருள் வளாகம்,
எசில் போஸ்ட், ஹைதராபாத் - 500 062
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் அறிவியல் அதிகாரி 'சி' (மருத்துவ பொது கடமை), நிலைய அலுவலர் 'ஏ', துணை அதிகாரி 'பி', டிரைவர்-கம்-பம்ப் ஆபரேட்டர்-கம்-ஃபயர்மேன் (ஏ)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
இந்திய அரசு
அணுசக்தி துறை
நியூக்ளியர் எரிபொருள் வளாகம்,
எசில் போஸ்ட், ஹைதராபாத் - 500 062
 
வேலை இடம்
இந்திய அரசு அணுசக்தி துறை நியூக்ளியர் எரிபொருள் வளாகம், எசில் போஸ்ட், ஹைதராபாத் - 500 062
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு அணுசக்தி துறை நியூக்ளியர் எரிபொருள் வளாகம், எசில் போஸ்ட், ஹைதராபாத் - 500 062
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: