முகப்பு

திட்ட ஆராய்ச்சி உதவியாளர், திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் -3 (ஆய்வகம்)

ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம்,
ஆர் 127, இரண்டாம் மெயின் ரோடு, TNHB,
அயப்பாக்கம்,
சென்னை - 600 077 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட ஆராய்ச்சி உதவியாளர், திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் -3 (ஆய்வகம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம்,
ஆர் 127, இரண்டாம் மெயின் ரோடு, TNHB,
அயப்பாக்கம்,
சென்னை - 600 077 
வேலை இடம்
ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம், ஆர் 127, இரண்டாம் மெயின் ரோடு, TNHB, அயப்பாக்கம், சென்னை - 600 077
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம், ஆர் 127, இரண்டாம் மெயின் ரோடு, TNHB, அயப்பாக்கம், சென்னை - 600 077
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: