முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம்

அண்டார்டிக் மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம்,ஹெட்லண்ட் சதா, வாஸ்கோடா காமா, கோவா - 403 804

பொறியாளர்கள் இந்தியா லிமிடெட்

பொறியாளர்கள் இந்தியா லிமிடெட்

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேசன் லிமிடெட்,சென்னை

இந்திய உணவு பதப்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,(இந்திய அரசு உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம்)புதுக்கோட்டை ரோடு,தஞ்சாவூர் - 613 005.தமிழ்நாடு

இந்திய உணவு பதப்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,(இந்திய அரசு உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம்)புதுக்கோட்டை ரோடு,தஞ்சாவூர் - 613 005.தமிழ்நாடு

இந்திய உணவு பதப்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,(இந்திய அரசு உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம்)புதுக்கோட்டை ரோடு,தஞ்சாவூர் - 613 005.தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு அரசு,மீன் வளத் துறை,சென்னை

மகாராஷ்டிரா மாநில சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம், மும்பைஎதிரில். பாந்த்ரா ரெக்லேஷன் பஸ் டிப்போ,பாந்த்ரா (மே),மும்பை - 400 050.

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: