முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: எதற்காக ஓருவன் கடவுளை

Vivekanathar Quote-59

எதற்காக ஓருவன் கடவுளை நேசிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதில் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். இதை நாம் அறிந்து கொள்ளாத வரையில் எதுவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: