முகப்பு

மேலாளர், அதிகாரி - ஆராய்ச்சி பகுப்பாய்வு மற்றும் எளிதாக்கல்,

பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு)
பயோடெக்னாலஜி துறை,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மேலாளர், அதிகாரி - ஆராய்ச்சி பகுப்பாய்வு மற்றும் எளிதாக்கல்,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு)
பயோடெக்னாலஜி துறை,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு

வேலை இடம்
பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு) பயோடெக்னாலஜி துறை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு
தொடர்பு கொள்ள
பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு) பயோடெக்னாலஜி துறை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: