முகப்பு

திட்ட தொழில்நுட்பவியலாளர் - சி (லேப்)

ஐ.சி.எம்.ஆர்- வைராலஜி தேசிய நிறுவனம்,
பெங்களூர் பிரிவுl
மார்பு நோய் வளாக ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்ட்டியூட்,
NIMHANS  அருகில், சோமேஸ்வரநகர், 1 வது மெயின்,
தர்மராம் கல்லூரி அஞ்சல்,
பெங்களூரு - 560 029

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட தொழில்நுட்பவியலாளர் - சி (லேப்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐ.சி.எம்.ஆர்- வைராலஜி தேசிய நிறுவனம்,
பெங்களூர் பிரிவுl
மார்பு நோய் வளாக ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்ட்டியூட்,
NIMHANS  அருகில், சோமேஸ்வரநகர், 1 வது மெயின்,
தர்மராம் கல்லூரி அஞ்சல்,
பெங்களூரு - 560 029

காலியிடம்
6
வேலை இடம்
ஐ.சி.எம்.ஆர்- வைராலஜி தேசிய நிறுவனம், பெங்களூர் பிரிவுl மார்பு நோய் வளாக ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்ட்டியூட், NIMHANS அருகில், சோமேஸ்வரநகர், 1 வது மெயின், தர்மராம் கல்லூரி அஞ்சல், பெங்களூரு - 560 029
நகரம்
பெங்களூரு
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
ஐ.சி.எம்.ஆர்- வைராலஜி தேசிய நிறுவனம், பெங்களூர் பிரிவுl மார்பு நோய் வளாக ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்ட்டியூட், NIMHANS அருகில், சோமேஸ்வரநகர், 1 வது மெயின், தர்மராம் கல்லூரி அஞ்சல், பெங்களூரு - 560 029
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: