முகப்பு

உடற்கூறியல் விரிவுரையாளர், உடலியல் விரிவுரையாளர்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு தேசிய நிறுவனம்,
கல்லெட்டும்கரா,
இரின்ஜலகுடா,
திருச்சூர் - 680 683 

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உடற்கூறியல் விரிவுரையாளர், உடலியல் விரிவுரையாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு தேசிய நிறுவனம்,
கல்லெட்டும்கரா,
இரின்ஜலகுடா,
திருச்சூர் - 680 683 

வேலை இடம்
உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு தேசிய நிறுவனம், கல்லெட்டும்கரா, இரின்ஜலகுடா, திருச்சூர் - 680 683
நகரம்
திருச்சூர்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு தேசிய நிறுவனம், கல்லெட்டும்கரா, இரின்ஜலகுடா, திருச்சூர் - 680 683

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: