முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் - சிவில் இன்ஜினியரிங், கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், கல்வி மேலாண்மை, கிராம மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு

தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்ஐடிடிஆர்)
(மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
தரமணி,
சென்னை - 600 113 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் - சிவில் இன்ஜினியரிங், கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், கல்வி மேலாண்மை, கிராம மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்ஐடிடிஆர்)
(மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
தரமணி,
சென்னை - 600 113 
வேலை இடம்
தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்ஐடிடிஆர்) (மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு) தரமணி, சென்னை - 600 113
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்ஐடிடிஆர்) (மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு) தரமணி, சென்னை - 600 113
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: