முகப்பு

துணை மேலாளர், உதவி மேலாளர்

பால்மர் லாரி & கோ. லிமிடெட்,
(இந்திய அரசு நிறுவனம்)
பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ். சாலை,
கொல்கத்தா - 700 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை மேலாளர், உதவி மேலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பால்மர் லாரி & கோ. லிமிடெட்,
(இந்திய அரசு நிறுவனம்)
பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ். சாலை,
கொல்கத்தா - 700 001

வேலை இடம்
பால்மர் லாரி & கோ. லிமிடெட், (இந்திய அரசு நிறுவனம்) பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ். சாலை, கொல்கத்தா - 700 001
நகரம்
கொல்கத்தா
தொடர்பு கொள்ள
பால்மர் லாரி & கோ. லிமிடெட், (இந்திய அரசு நிறுவனம்) பதிவு அலுவலகம்: 21, என்.எஸ். சாலை, கொல்கத்தா - 700 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: