முகப்பு

முதல்வர், நர்சிங் கல்லூரி, நர்சிங் விரிவுரையாளர், நர்சிங் அதிகாரி (பணியாளர்கள் செவிலியர் தரம் -2) (குழு பி)

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், நாக்பூர்
பிளாட் எண் 2, பிரிவு - 20, மிஹான், நாக்பூர்,
பின்கோடு - 441 108

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முதல்வர், நர்சிங் கல்லூரி, நர்சிங் விரிவுரையாளர், நர்சிங் அதிகாரி (பணியாளர்கள் செவிலியர் தரம் -2) (குழு பி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், நாக்பூர்
பிளாட் எண் 2, பிரிவு - 20, மிஹான், நாக்பூர்,
பின்கோடு - 441 108

வேலை இடம்
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், நாக்பூர் பிளாட் எண் 2, பிரிவு - 20, மிஹான், நாக்பூர், பின்கோடு - 441 108
நகரம்
மிஹான்
மாநிலம்
நாக்பூர்
தொடர்பு கொள்ள
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், நாக்பூர் பிளாட் எண் 2, பிரிவு - 20, மிஹான், நாக்பூர், பின்கோடு - 441 108
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: