முகப்பு

நர்சிங் அதிகாரி (பணியாளர்கள் செவிலியர் குழு III)

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா
(இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
 பாட்னா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நர்சிங் அதிகாரி (பணியாளர்கள் செவிலியர் குழு III)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா
(இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
 பாட்னா

வேலை இடம்
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா (இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு) பாட்னா
நகரம்
பாட்னா
தொடர்பு கொள்ள
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா (இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு) பாட்னா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: