முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: என்னைப்பற்றி எனக்கு

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: என்னைப்பற்றி எனக்கு

Vivekanathar Quote-37 0

என்னைப்பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று கூற வல்லவனே மனிதர்களுள் உயர்ந்தவன். - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: