முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: உயிரே போகும் நிலை வந்தாலும்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: உயிரே போகும் நிலை வந்தாலும்

Vivekanathar Quote-41

உயிரே போகும் நிலை வந்தாலும் தைரியத்தை விடாதே! நீ சாதிக்கப் பிறந்தவன்! துணிந்து நில், எதையும் வெல்!. - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: