முகப்பு

(குரூப் - ஏ) - துணை ஆணையாளர், உதவி ஆணையர் , நிர்வாக அதிகாரி, (குரூப் - ஏ) - நிதி அதிகாரி, உதவி பொறியாளர், உதவியாளர், ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், குரூப் - சி - மேல் பிரிவு - கீழ் பிரிவு கிளார்க், சுருக்கெழுத்தாளர், நூலகர் (குரூப் - பி)

கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கதன் (HG),

18, நிறுவன பகுதி, ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க்,

நியூ டெல்லி - 110 016


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் (குரூப் - ஏ) - துணை ஆணையாளர், உதவி ஆணையர் , நிர்வாக அதிகாரி, (குரூப் - ஏ) - நிதி அதிகாரி, உதவி பொறியாளர், உதவியாளர், ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், குரூப் - சி - மேல் பிரிவு - கீழ் பிரிவு கிளார்க், சுருக்கெழுத்தாளர், நூலகர் (குரூப் - பி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கதன் (HG),

18, நிறுவன பகுதி, ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க்,

நியூ டெல்லி - 110 016


வேலை இடம்
கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கதன் (HG), 18, நிறுவன பகுதி, ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க், நியூ டெல்லி - 110 016
நகரம்
நியூடெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கதன் (HG), 18, நிறுவன பகுதி, ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க், நியூ டெல்லி - 110 016
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: