முகப்பு

BIM / VDC வல்லுநர்கள், சர்வே மற்றும் டேட்டா பிராசசிங் நிபுணர், வடிவமைப்பு தரம் விங் நிபுணர்கள், GIS வல்லுநர், திட்டக் கட்டுப்பாட்டு நிபுணர்கள்

மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம்,
கேரள அரசு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் BIM / VDC வல்லுநர்கள், சர்வே மற்றும் டேட்டா பிராசசிங் நிபுணர், வடிவமைப்பு தரம் விங் நிபுணர்கள், GIS வல்லுநர், திட்டக் கட்டுப்பாட்டு நிபுணர்கள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம்,
கேரள அரசு

வேலை இடம்
மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம், கேரள அரசு
நகரம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம், கேரள அரசு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: