முகப்பு

இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)

இந்திய அரசு
பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்,
யுரேனியம் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்,
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
இந்திய அரசு
பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்,
யுரேனியம் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்,
 
வேலை இடம்
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம், யுரேனியம் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்,
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம், யுரேனியம் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: