முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: இல்லை என்று ஒரு போதும் சொல்லாதே,

Vivekanathar Quote-40

இல்லை என்று ஒரு போதும் சொல்லாதே, என்னால் இயலாது என்று ஒருநாளும் சொல்லாதே, ஏனெனில் நீ வரம்பில்லா வலிமை பெற்றவன். - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: