முகப்பு

பொது இயக்குனர்

புஷ்ப குஜ்ரால் சயின்ஸ் சிட்டி,

ஜலந்தர், கபூர்தாலா சாலை, கபூர்தாலா,

பஞ்சாப்


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பொது இயக்குனர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

புஷ்ப குஜ்ரால் சயின்ஸ் சிட்டி,

ஜலந்தர், கபூர்தாலா சாலை, கபூர்தாலா,

பஞ்சாப்


சம்பளம்
79000/month
தகுதி
65 வயதுக்குள்
வேலை இடம்
புஷ்ப குஜ்ரால் சயின்ஸ் சிட்டி, ஜலந்தர், கபூர்தாலா சாலை, கபூர்தாலா, பஞ்சாப்
நகரம்
கபூர்தாலா
மாநிலம்
பஞ்சாப்
தொடர்பு கொள்ள
புஷ்ப குஜ்ரால் சயின்ஸ் சிட்டி, ஜலந்தர், கபூர்தாலா சாலை, கபூர்தாலா, பஞ்சாப்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: