முகப்பு

முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர், நதி படுகை மேலாண்மை நிபுணர்

கர்நாடக அரசு,
ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவ மேம்பாட்டு மையம் (ACIWRM) 
1/1, திம்மாய் சாலை, 1 வது மாடி,
KSFC பவன்,
பெங்களூரு - 560 052


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர், நதி படுகை மேலாண்மை நிபுணர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
கர்நாடக அரசு,
ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவ மேம்பாட்டு மையம் (ACIWRM) 
1/1, திம்மாய் சாலை, 1 வது மாடி,
KSFC பவன்,
பெங்களூரு - 560 052


வேலை இடம்
கர்நாடக அரசு, ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவ மேம்பாட்டு மையம் (ACIWRM) 1/1, திம்மாய் சாலை, 1 வது மாடி, KSFC பவன், பெங்களூரு - 560 052
நகரம்
பெங்களூரு
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
கர்நாடக அரசு, ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவ மேம்பாட்டு மையம் (ACIWRM) 1/1, திம்மாய் சாலை, 1 வது மாடி, KSFC பவன், பெங்களூரு - 560 052
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: