முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: முதலில் வேரைக்காரனமாக இருக்கக் கற்றுக்கொள்.

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: முதலில் வேரைக்காரனமாக இருக்கக் கற்றுக்கொள்.

Vivekanathar Quote-38

முதலில் வேரைக்காரனமாக இருக்கக் கற்றுக்கொள். எஜமான் ஆகும் தகுதி தானாக வந்துவிடும். - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: